Sa simpleng ngiti, isabuhay ang ‘tunay na mabuti’ ng Diyos

Spread God's love

Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa, at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi, at sumapit ang umaga—iyon ang ikaanim na araw. Genesis 1:31

Kaibigan, alam mo ba ‘yung pakiramdam kapag nakumpleto mo ang isang mahirap na proyekto sa trabaho? ‘Yung tipong pagod na pagod ka na, pero nang makita mo ang resulta, napangiti ka na lang at nasabi sa sarili mo, “Ang ganda nito, sulit ang puyat at pagod.” Isang gabi, habang pinagmamasdan ko ang paglubog ng araw, naalala ko ang isang karanasan na parang ganito rin.

Minsan, may isang ama na buong puso at lakas na nagtrabaho para sa kanyang pamilya. Araw-araw, maaga siyang gumigising at huli nang umuuwi, pero hindi niya iniinda ang pagod. Nang dumating ang araw ng kanyang pahinga, tumingin siya sa paligid ng kanyang tahanan, sa mga ngiti ng kanyang mga anak, at sa mapayapang mukha ng kanyang asawa, at nasabi niya sa sarili, “Lahat ng hirap ko, sulit para sa kanila. Ang lahat ng ito, maganda.”

Nakakatuwang isipin, kaibigan, na ganito rin ang naramdaman ng Diyos nang likhain Niya ang mundo. Sa aklat ng Genesis, binanggit na pagkatapos likhain ng Diyos ang lahat ng bagay, tiningnan Niya ang lahat ng kanyang ginawa at nasabi Niyang, “Ito’y tunay na mabuti.” Isipin mo ‘yun, ang Diyos mismo, nasiyahan at nasiyahan sa kanyang obra. Hindi lang basta mabuti, kundi “tunay na mabuti.”

Pero, kaibigan, hindi lang ito tungkol sa pagiging perpekto ng nilikha. Ang pagkakaroon ng “tunay na mabuti” ay hindi lang sa kawalan ng kapintasan, kundi sa pagkakaroon ng kahulugan at layunin. Tulad ng ama na nagtrabaho ng buong puso para sa kanyang pamilya, ang Diyos ay may layunin at plano sa bawat nilikha Niya. Lahat ng bagay, mula sa pinakamaliit na bulaklak hanggang sa pinakamalawak na karagatan, ay may papel na ginagampanan sa obra ng Diyos.

Kaibigan, napansin mo ba na minsan, sa gitna ng pagsubok at pagod, may mga sandaling nagpapahinga ka at napapaisip, “Ano ba ang halaga ng lahat ng ito?” Sa mga sandaling iyon, sana maalala mo ang kwento ng Genesis. Na ang bawat isa sa atin, kasama ang buong mundo, ay bahagi ng “tunay na mabuti” na nilikha ng Diyos. Hindi lang tayo basta naririto; tayo ay may layunin at kahalagahan.

Nawa’y maging inspirasyon ito sa atin upang tingnan ang ating mundo at ating buhay hindi lang bilang serye ng mga pangyayari, kundi bilang bahagi ng mas malaking plano ng Diyos. Sa tuwing makakakita ka ng magandang tanawin, o mararamdaman mo ang init ng araw, o kaya’y mapapangiti ka sa tawa ng isang bata, alalahanin mo, kaibigan, na ikaw ay bahagi ng “tunay na mabuti” na ito.

Sa pagtatapos, hayaan mong magtanong ako: Paano mo masasalamin ang “tunay na mabuti” na ito sa iyong pang-araw-araw na buhay? Sa mga simpleng bagay, paano mo maipapakita na ikaw ay bahagi ng obra ng Diyos?

Isang maikling panalangin:

Panginoon, salamat sa paalala na ang lahat ng iyong nilikha ay “tunay na mabuti.” Tulungan mo akong makita ang kagandahan at layunin sa aking paligid at sa aking sarili. Gabayan mo ako upang maging bahagi ako ng iyong mabuting plano. Amen.

Tanong para sa Pagninilay:

Sa iyong pang-araw-araw na buhay, paano mo nasasalamin ang “tunay na mabuti” na nilikha ng Diyos?

Gabay sa Paglalapat:

Sa loob ng isang linggo, subukan mong gawin ang sumusunod:

-Araw-araw, maglaan ng oras para huminto at pahalagahan ang simpleng mga bagay sa iyong paligid. Maaaring ito’y pagmasdan ang kalikasan, makipag-usap ng masinsinan sa isang kaibigan, o kaya’y magpasalamat sa mga maliliit na biyaya.

-Isulat sa iyong journal ang mga sandaling naramdaman mong konektado ka sa “tunay na mabuti” ng Diyos.

Hamong Lingguhan:

Sa loob ng isang linggo, magbigay ng hindi bababa sa isang papuri o positibong komento sa bawat tao na iyong makakasalamuha. Maaring ito ay sa iyong pamilya, kaibigan, katrabaho, o kahit sa isang estranghero.

Ano ang gagawin ko ngayun? (Para sa bawat araw ng debosyonal, maging ito ay sa libro o sa aming website, hinihikayat ka naming itala ang iyong personal na aplikasyon. Gamitin ang seksyon ng journal sa iyong devotional book para isulat kung paano mo balak ipatupad ang aral ng araw na iyon sa iyong buhay. Ang simpleng gawaing pagsusulat ay makakatulong sa iyo na isakatuparan ang mga natutunan, na magpapalalim ng iyong espiritwal na paglalakbay.)

Mga Tanong Mo, Sinagot.

1.Ano ang ibig sabihin ng “tunay na mabuti” sa Genesis 1:31?
Ang “tunay na mabuti” ay tumutukoy sa kabuuan at kahusayan ng nilikha ng Diyos. Ito’y hindi lamang tungkol sa kagandahan o perpeksiyon, kundi sa kabuluhan at layunin ng bawat bahagi ng kanyang nilikha.

2.Paano ko maisasabuhay ang prinsipyo ng “tunay na mabuti”?
Maaari itong maisabuhay sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa kalikasan, pagkakaroon ng positibong pakikitungo sa kapwa, at pagtanggap sa sarili bilang bahagi ng mas malaking plano ng Diyos.

3.Bakit mahalaga ang konsepto ng “tunay na mabuti” sa ating pananampalataya?
Mahalaga ito dahil pinapaalala nito sa atin na ang bawat nilikha ay may layunin at kahalagahan sa mata ng Diyos, na nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa ating buhay.

4.Ano ang kaugnayan ng “tunay na mabuti” sa pang-araw-araw na desisyon?
Ang konseptong ito ay maaaring maging gabay sa ating mga desisyon sa pamamagitan ng pagtatanong kung paano makakatulong ang ating mga aksyon sa pagpapakita ng kagandahan at layunin ng nilikha ng Diyos.

5.Paano ko matutulungan ang iba na maunawaan ang konsepto ng “tunay na mabuti”?
Maaaring ipaliwanag ito sa pamamagitan ng mga halimbawa at personal na karanasan, pati na rin sa paggabay sa kanila na pahalagahan at kilalanin ang kahalagahan ng bawat bahagi ng nilikha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *